Castrum is een sociaalartistiek project dat zich voedt met Brussel en tot Brussel spreekt over Brussel. Deze naam is al lange tijd een voorlopige naam en, zoals vaak het geval is, raakt men aan voorlopige gehecht zodat die langzaamaan definitief worden.

Tijdens het project MURS MURS – centre culturel mobile dat in 2015 en 2016 door het LAC werd aangestuurd, werd een heleboel materiaal verzameld. Om dit te valoriseren zijn het LAC, zijn leden en de kunstenaars van de Compagnie Les Nouveaux Sauvages van plan om te werken aan de toe-eigening en de interpretatie van dit materiaal zodat het kan uitgroeien tot een artistiek werk. Dit is echter nog maar het begin van dit artistieke project. Verrijkt met residenties van kunstenaars bij verschillende structuren die lid zijn van het LAC-netwerk, bevatten deze gegevens informatie uit de verschillende gemeenschappelijke analyses van het werkterrein van de Brusselse culturele centra en de krachtlijnen van de werking en acties van diverse verenigingen (in hun hoedanigheid als lidstructuren van het LAC), boven op het onderzoeks- en verkenningswerk dat door de Compagnie werd uitgevoerd.

Het gaat om een artistiek en cultureel project dat het op lokaal en regionaal niveau verrichte gemeenschappelijke analysewerk wil valoriseren en het Brusselse grondgebied opnieuw wil bevragen door de bestaande gegevens te confronteren met de huidige standpunten. Het project in zijn geheel is opgedeeld in vier hoofdfasen: analyse van het bestaande materiaal, confrontatie met de huidige situatie, creatieve herinterpretatie en tot slot transmissie met een focus op de verspreiding binnen het LAC-netwerk maar ook oog voor een verspreiding op kleine locaties in Brussel (cafés, restaurants, openbare ruimtes, bij mensen thuis…). Het hoofddoel van het project is om opnieuw tot een artistieke, overkoepelende visie op Brussel te komen die enigszins uit de pas loopt en zo tegelijk ook bij iedereen vragen te ontlokken over het samen leven en handelen in Brussel.