Sinds 2019 zet La Concertation zich actief in voor de ondersteuning van de spreiding van artistieke creaties die een rechtstreekse weerklank zijn op de thema’s van haar werk.

Zo heeft La Concertation de voorstelling #VU van de Compagnie Arts Nomades gesteund, in het kader van haar activiteiten om het netwerk bewust te maken van de uitdagingen van de digitale technologie en van haar transversale acties op het grondgebied van Brussel. Deze campagne zet de samenwerking tussen La Concertation en Arts Nomades verder omtrent de artistieke installatie Noodle Brain.

In 2020 zal La Concertation niet alleen de spreiding van #VU blijven bevorderen, maar in het kader van haar activiteiten op het gebied van milieu en duurzaamheid ook de voorstelling Maison Renard van de vzw Compagnie ZOE ondersteunen.

Deze twee voorstellingen ontvingen het Label d’Utilité Publique van de COCOF.