La Concertation ASBL – Action Culturelle Bruxelloise is een overkoepelend netwerk van verenigingen uit de socioculturele en artistieke sector die actief zijn in het Brussels Gewest, waaronder twaalf culturele centra die onze stichtende leden zijn.
Sedert 2017 wordt er gestreefd naar verbreding om tot een betere afspiegeling te komen van de immense rijkdom aan collectiviteiten die in onze samenleving actief zijn. Zo probeert onze vereniging bruggen te slaan tussen deze verschillende actoren en wil ze tegelijkertijd het basisprincipe van ons platform verdedigen: het vormen van een gewestelijke structuur, een overkoepelend netwerk dat op unieke wijze representatief is voor de Brusselse realiteit.
Vanuit de overtuiging dat de talrijke verenigingen in de socioculturele en artistieke sector van Brussel waarden en belangen delen die specifiek zijn voor de stedelijke omgeving waarin ze actief zijn, bouwen we onze vereniging verder uit. Als netwerk willen we:

  • de uitwisseling stimuleren van de standpunten en de ervaringen van onze leden over de concrete problemen en het specifieke karakter van de socioculturele en artistieke actie in Brussel;
  • een antwoord bieden op de maatschappelijke en institutionele veranderingen door elk beleid van ontsluiting en inclusie te ondersteunen in een samenleving waarin het individu steeds meer wordt geconfronteerd met een ontmenselijking van de relaties en een groeiende standaardisering;
  • voorstellen uitwerken voor gemeenschappelijke acties ter verdediging van de specifieke kenmerken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door een verbindende en ondersteunende rol op te nemen voor projecten die in samenwerking met onze leden en andere socioculturele en artistieke actoren die op het Brusselse grondgebied actief zijn worden uitgevoerd;
  • meewerken aan de verspreiding van informatie over de socioculturele en artistieke sector en over de specifieke kenmerken van de Brusselse context met het oog op een beter samenleven.

Zo neemt de vzw La Concertation de taak op zich om transversale krachtlijnen en actiepunten te definiëren en te ontwikkelen die een antwoord bieden op de uitdagingen van de specifieke dynamiek van het Brussels Gewest en, meer in het algemeen, van het hele land en daarbuiten.
Om onze missies met succes uit te voeren, zullen we in het bijzonder waken over:

  • onze verdere ontwikkeling als platform, met name door netwerking;
  • de uitbouw van het actieterrein van de publiekswerking;
  • een positionering gericht op culturele actie, met specifieke aandacht voor partnerschappen en samenwerkingen.

De werkdynamieken van La Concertation zijn betrokken en aanvullend. Zij bieden perspectieven voor een territoriale culturele ontwikkeling op schaal van de Brusselse regio met het oog op de promotie en de verdere ontwikkeling van de culturele rechten, waaronder het recht om deel te nemen aan het culturele leven.